Home Page About us Transport Yellow Pages Forum VIL
Tracuu
Su KienUsername
Password
 
Đăng ký mới


Phòng kinh doanh:
028
3513 6399
 

Đăng nhập

     

ZIM và MSC hợp tác trên tuyến Bờ Đông Nam Mỹ - Hoa Kỳ

2/29/2012 9:31:46 AM

Zim Integrated Shipping Services Ltd và MSC Mediterranean Shipping Company S.A. vừa thông báo một hợp tác mới trên hai tuyến vận tải chính.

Hai hãng đã ký một thỏa thuận trên tuyến Bờ Đông Nam Mỹ - Hoa Kỳ, củng cố thêm các tuyến đã có của mình.

Dịch vụ đồng khai thác mới sẽ bổ sung cho độ bao phủ cảng của hai bên, với mạng lưới các tuyến đi thẳng rộng hơn, kết nối Bờ Đông Nam Mỹ và Hoa Kỳ, đáp ứng với các nhu cầu của khách hàng và cải thiện các dịch vụ.

Hợp tác giữa hai hãng sẽ bắt đầu vào tuần cuối của tháng Ba, 2012, hiện đang chờ phê duyệt của FMC, và sẽ hoạt động trên hai tuyến chính:

Tuyến đầu tiên: Bờ Vịnh Hoa Kỳ - Bờ Đông Nam Mỹ với vòng xoay cảng gồm: Houston, New Orleans, Kingston, Caucedo, Suape, Salvador, Vitoria, Paranagua, Navegantes, , Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Pecem, Cristobal, Kingston.

Tuyến thứ hai: Bờ Đông Hoa Kỳ - Bờ Đông Nam Mỹ với vòng xoay cảng gồm: Charleston, Norfolk, New York, Baltimore, Savannah, Freeport, Caucedo, Santos, Buenos Aires, Montevideo, Rio Grande, Navegantes, Sa